Inlägg av Admin medac

Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox er en 2-trinns interaktiv hjelp for bruk av EAU’s guidelines for ikke-muskelinvasiv blærekreft. 1) Den gir brukeren mulighet for å indentifisere risikoklassen for overfladiske blære tumorer med 6 diagnostiske faktorer, definert i EAU retningslinjer. 2) Den forbinder og viser kirurgiske og konservative instillasjonsregimer som er anbefalt i forhold til den tilsvarende tumor risikoklasse […]

Lomustine forbedrer overlevelsen for glioblastompasienter med metyleret MGMT promotor

En studie utført av Prof. Herrlingen i Bonn, som ble presentert på 2017-møte for Society for NeuroOncology, er nå publisert i ”The Lancet”. „Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3” (Lancet 2019;393:678-88) Denne studien kan anses som en milepæl […]

Medac has received the Yellow Hand Award

Medac received the Yellow Hand Award for the second consecutive time during the European Conference Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is given by ESOP, European Society of Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is awarded to companies who ensure safe transportation and handling of cystostatics throughout the complete supply chain and was first given in […]

Press release

medac passes eco-audit and receives award for environmental management medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH is innovative, successful, sustainable and environment-friendly. The pharmaceutical company has proven that economic prosperity and environmental responsibility are not necessarily a contradiction. To achieve perfect conditions for this objective, medac subjected itself to an auditing procedure according to EMAS and […]