Behandlingsområder

Her kan du lese om våre behandlingsområder.

Artritt

Crohn’s sykdom

Juvenil idiopatisk artritt

Revmatoid artritt

Psoriasisartritt

Psoriasis

Kreft / kreft i blodet

Urinblærekreft

Hjernesvulster