Doseringsfeil ved bruk av metotreksat

Tabletter, ferdigfylte penner og sprøyter med metotreksat skal bare brukes en gang i uken ved behandling av inflammatoriske sykdommer.

Les mer her.

Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox er en 2-trinns interaktiv hjelp for bruk av EAU’s guidelines for ikke-muskelinvasiv blærekreft.

1) Den gir brukeren mulighet for å indentifisere risikoklassen for overfladiske blære tumorer med 6 diagnostiske faktorer, definert i EAU retningslinjer.

2) Den forbinder og viser kirurgiske og konservative instillasjonsregimer som er anbefalt i forhold til den tilsvarende tumor risikoklasse fra EAU.

Baseret på de nyeste retningslinjer for ikke-muskelinvasiv (Ta, T1, CIS) blærekreft, tilbyr NMIBC Toolbox som en app en praktisk og enkel måte en hjelp til det urologiske helsepersonell i daglig praksis.

Nøkkelord: BCG, blære, blærekalkulator, kreft, EAU, retningslinjer, mitomycin, neoplasme, tumor, urin, urologi.

Lomustine forbedrer overlevelsen for glioblastompasienter med metyleret MGMT promotor

En studie utført av Prof. Herrlingen i Bonn, som ble presentert på 2017-møte for Society for NeuroOncology, er nå publisert i ”The Lancet”.

„Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3(Lancet 2019;393:678-88)

Denne studien kan anses som en milepæl fordi dette er den første studien på mer enn 10 år som kan vise en forbedret overlevelse (Overall Survival) ved et legemiddel (kombinsjon) til glioblastom pasienter.

Klikk her for å lese mer

Medac has received the Yellow Hand Award

Medac received the Yellow Hand Award for the second consecutive time during the European Conference Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is given by ESOP, European Society of Oncology Pharmacy. The Yellow Hand Award is awarded to companies who ensure safe transportation and handling of cystostatics throughout the complete supply chain and was first given in 2011.

Medac has used this labelling for more than 2 years and the aim of this label is to sensitize all personnel involved in transportation and to protect involved personnel from possible contamination during handling of our products.

Medac has received the Yellow Hand Award

Further information can be found by clicking here