Forskning og utvikling

Medac har igjennom flere tiår bygget opp erfaring og ekspertise om forskning og utvikling innenfor onkologi, urologi og autoimmune sykdommer. Dette har ført til utvikling av nisjeprodukter til sjeldne sykdommer, i tillegg til forbedrede formuleringer av eksisterende legemidler.

Vi ønsker å fortsette utviklingen av forskjellige behandlingsmuligheter til pasienter innenfor disse terapiområdene. Vi har stor nytte av å ha in-house spesialister innenfor diagnostikk og medisinsk utstyr som kan kombineres med vår utvikling av legemidler for å utvikle mere sikre, bekvemme og målrettede behandlingsløsninger.

Medac har en lang rekke utviklingsprosjekter i gang. Vi arbeider både for å bygge mer kunnskap og data om generiske legemidler, samt forbedre sikkerhet og effekt av registrerte produkter i vår portefølje.

Vi har en nøye utvalgt pipeline med prosjekter, der vi med målrettet forskning forventer å kunne utvikle og registrere nisjeprodukter til behandling av sjeldne sykdommer innenfor onkologi og autoimmune sykdommer. Eksempelvis har Medac gjennomført fase 3-studier med treosulfan til konditionering ved allogen stamcelletransplantasjon.

For mere informasjon om våres utviklingsprosjekter henvises til www.clinicaltrialsregister.eu og www.clinicaltrials.gov