Informasjonsmateriell

Ønsker du pasientinformasjon om ditt legemiddel, be din lege eller sykepleier kontakte oss for bestilling av materiell.