Lomustine forbedrer overlevelsen for glioblastompasienter med metyleret MGMT promotor

En studie utført av Prof. Herrlingen i Bonn, som ble presentert på 2017-møte for Society for NeuroOncology, er nå publisert i ”The Lancet”.

„Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3(Lancet 2019;393:678-88)

Denne studien kan anses som en milepæl fordi dette er den første studien på mer enn 10 år som kan vise en forbedret overlevelse (Overall Survival) ved et legemiddel (kombinsjon) til glioblastom pasienter.

Klikk her for å lese mer