Stipend fra Medac til utvikling og forskning i samarbeid med NSF-FSR

Medac har opprettet et stipend på kr 20 000,- som medlemmer av NSF-FSR kan søke på. Vi delte ut dette stipendet første gang i 2014, og er så heldige å kunne utlyse det igjen for 2022.

Stipendet er opprettet med formål å stimulere til forskning eller kompetanseutvikling. Du som er medlem av NSF-FSR og arbeider innen revmatologi, er hjertelig velkommen til å søke. Stipendet er pålydende inntil kr 20 000,- og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Eksempler stipendet kan brukes til:

  • reiser i forbindelse med utviklings- og forskningsarbeid
  • kurs, utdanning
  • hospiteringer

For mer informasjon, klikk her