Medac stipend

Hvis du ikke er helsepersonell kan du ikke søke stipend.