Metex®

Metex er indisert til behandling av:

  • aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter,
  • forskjellige former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) ikke har vært adekvat,
  • alvorlig vedvarende, invalidiserende psoriasis, som ikke gir adekvat respons på andre former av behandling, f.eks. fototerapi, PUVA og retinoider, samt kraftig psoriasisartritt hos voksne pasienter.
  •  mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne pasienter som ikke reagerer på behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner.

Preparatomtale (SPC)

Her finner du produktinformasjon.

Produktspørsmål

Send dine produktspørsmål til oss her.

Vanlig spørsmål & svar

Her finner du vanlig spørsmål for Metex.

Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell.

Instruksjonsfilm

Her finner du instruksjonsfilm for Metex.

Medac stipend

Stipend fra Medac til NSF-FSR medlemmer.