Spørsmål & svar Metex® penn/Metex® (metotreksat)

Her finner du de vanligste produktspørsmål for Metex penn/Metex.

Hvordan oppbevares Metex penn/Metex?
Oppbevaring av pennen/sprøyten skal oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Pennen/sprøyten oppbevares i romtemperatur opp til 25⁰C (mellom 2⁰C og 25⁰C). Man kan lagre pennen/sprøyten i kjøleskap, men husk å romtemperere pennen/sprøyten. Pennen/sprøyten skal ikke fryses!
Bruk ikke Metex penn/Metex etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Kan brukte Metex penner/sprøyter kastes i vanlig husholdningsavfall?
Brukte penner/sprøyter skal ikke kastes med husholdningsavfallet og bør leveres til apoteket eller eventuelt kommunens avfallsplass om de håndterer risikoavfall. Fordi Metex penn/Metex inneholder et cellehemmende middel (metotreksat), bør en være forsiktig ved håndtering av benyttede penner/sprøyter. Legg pennen/sprøyten i en egen beholder for brukte penner/sprøyter. Hvis det oppstår spill, må man tørke opp og legge også dette i beholderen for penner/sprøyter. Håndtering av risikoavfallet kan variere fra kommune til kommune. Rådfør deg derfor med revmatologisk avdeling eller kommunalteknisk avdeling i din hjemkommune for informasjon om hvordan du skal håndtere risikoavfallet.

Hvordan oppbevares Metex penn/Metex på reise med fly?
På flyreise må penner/sprøyter oppbevares i håndbagasjen pga. temperaturen skal være mellom 2 og 25°C (må ikke fryses).
Dersom medisinen ikke er merket med resept fra apotek må attest fra lege må medbringes.

Hvordan administrere Metex penn/Metex?
Se instruksjonsvideo om hvordan administrere Metex penn/Metex på www.medisininstruksjoner.no

Inntak av Metex penn/Metex sammen med mat, drikke og alkohol?
Alkohol, samt store mengder kaffe, koffeinholdige drikker og svart te, skal unngås under behandling med Metex penn/Metex.

Metex penn/Metex bruksmåte og behandlingstid?
Metex penn/Metex injiseres én gang i uken!  Behandlende lege bestemmer behandlingens varighet. Behandling av revmatoid artritt, juvenil, idiopatisk artritt, psoriasis vulgaris, psoriasisartritt og Crohns sykdom med Metex penn/Metex er langtidsbehandling.

Dersom jeg har glemt å ta Metex penn/Metex?
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Når og i hvilken dose skal folsyre tas under metotrexatbehandling?
Anbefalingen er at folsyre skal tas, men det er ingen klare retningslinjer for når eller i hvilken dose. 5-10 mg er nok pr. uke. Det anbefales ikke å ta folsyre på samme dag som metotrexat da det kan redusere effekten av medisinen.