Mitomycin medac

Mitomycin medac er indisert for intravesikal administrasjon som profylakse mot tilbakefall hos voksne pasienter med overflatisk blærekarsinom etter transuretral reseksjon.

Preparatomtale (SPC)

Her finner du produktinformasjon.

Produktspørsmål

Send dine produktspørsmål til oss her.

Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell.

Instruksjonsfilm

Se instruksjonsfilm for Mitomycin medac.

Medac stipend

Stipend fra Medac til FSU medlemmer (urologi).