Navirel®

  • Som monoterapi til pasienter med metastaserende brystkreft (stadium 4) der behandling med antracyklin- og taxan-inneholdende kjemoterapi har sviktet eller ikke er hensiktsmessig.
  • Ikke-småcellet lungekreft (stadium 3 eller 4).

Preparatomtale (SPC)

Her finner du produktinformasjon.

Produktspørsmål

Send dine produktspørsmål til oss her.