Metex®

Metex er godkjent til behandling av:

  • aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter.
  • polyartrittiske former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) ikke har vært tilfredsstillende.
  • alvorlig, vedvarende, invalidiserende psoriasis, som ikke gir tilfredsstillende respons på andre behandlingsformer, f.eks. fototerapi, PUVA og retinoider, samt kraftig psoriasisartritt hos voksne pasienter.
  • mild til moderat Crohns sykdom hos voksne pasienter når adekvat behandling med andre legemidler ikke er mulig.

Pakningsvedlegg

Her finner du pakningsvedlegg.

Produktspørsmål

Send dine produktspørsmål til oss her.

Vanlig spørsmål & svar

Her finner du vanlig spørsmål for Metex.

Instruksjonsfilm

Her finner du instruksjonsfilm for Metex.