Rapportering av bivirkninger eller reklamasjoner

Rapportering av bivirkninger eller reklamasjoner

Slik gjør du det.

Bivirkninger rapporteres direkte til Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Legemiddelverket her

Ved reklamasjon på legemiddel henvises du til ditt apotekutsalg. Apoteket er forpliktet til å motta reklamasjoner.

Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.