Terapeutiske områder

Å møte konkrete behov i fire medisinske fagområder

I medac fokuserer vi på å forbedre etablerte farmasøytiske produkter og diagnostikk samt å utvikle nye behandlingsformer innen våre fire hovedområder revmatologi, urologi, hematologi og onkologi. Vi tilbyr viktige behandlinger over hele verden – spesielt på områder der det er udekkede behandlingsbehov.
Å møte konkrete behov i fire medisinske fagområder

Revmatologi

Forbedringer i viktig revmatologisk behandling

Revmatiske sykdommer rammer en bred pasientgruppe som har en rekke kroniske behandlingsbehov. Ved å optimalisere en viktig behandling på dette området har medac lyktes i å forbedre pasientenes livskvalitet betraktelig.
Finn ut mer Finn ut mer
Forbedringer i viktig revmatologisk behandling

Urologi

Å møte udekkede behov med urologiske behandlinger

Urologi er et svært viktig satsingsområde for medac. Vi er i gang med å utvikle en rekke egne produkter som dekker ulike udekkede behandlingsbehov.
Finn ut mer Finn ut mer
Å møte udekkede behov med urologiske behandlinger

Hematologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheter innen hematologi

For å finne nye behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer, retter medac seg inn mot områder innen hematologi der behovet er kritisk. Medac har utviklet innovative produkter for behandlinger som utføres før og etter stamcelletransplantasjon.
Finn ut mer Finn ut mer
Innovative og livreddende behandlingsmuligheter innen hematologi

Onkologi

Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling

Onkologi er en av hjørnesteinene i medacs suksess. Vi kan vise til flere tiår med pålitelige leveranser av legemidler og tilleggsbehandlinger.
Finn ut mer Finn ut mer
Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.