Forretningsvirksomhet

Farmasøytiske produkter og tjenester av høy kvalitet over hele verden

Vårt selskaps engasjement spenner fra bærekraftige leverandørkjeder og miljøinitiativer til et mangfoldig og anerkjennende arbeidsmiljø.
Farmasøytiske produkter og tjenester av høy kvalitet over hele verden

Hva vi gjør: Våre kapasiteter

Vi satser på å forbedre etablerte farmasøytiske produkter og diagnostikk samt på å utvikle nye legemidler innen revmatologi, urologi, hematologi og onkologi. Vi har også spisskompetanse innen diagnostikk av infeksjons- og kreftsykdommer. Som en svært erfaren produsent, distributør og markedsfører er vi ikke bare engasjerte og lidenskapelig opptatt av å støtte våre pasienter, men søker også en tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere i vårt globale nettverk. Vi er opptatt av å støtte hverandre i vår felles målsetting om å levere eksepsjonelle løsninger – for å forbedre menneskers helse.

En variert portefølje: Videreutvikling og innovasjon

Vår brede portefølje fokuserer på velprøvde virkestoffer som vi kontinuerlig videreutvikler. Vi retter oss inn mot spesifikke, smale markeder med store terapeutiske behov og utvikler nye legemidler og anvendelsesmetoder som gjør en stor nytteverdi for pasientene. Vi har for eksempel lang erfaring med utvikling av celleterapier. Et annet område med stort terapeutisk behov er utviklingen av biotilsvarende legemidler for behandling av autoimmune sykdommer.

Den medisinske kompetansen vi har opparbeidet oss over mange år er bl.a. tydelig i behandlingen av blærekreft, der vi har utført banebrytende arbeid. 

I tillegg til våre generiske produkter, har vi i medac utviklet egne produkter som utgjør et betydelig bidrag til den medisinske utviklingen. Med våre to datterselskaper, oncotec GmbH i Dessau i Tyskland og oncomed a.s. i Brno i Tsjekkia produserer vi cytostatika.

Et sterkt, internasjonalt voksende nettverk

Vi har hovedkontor i Tyskland og er representert i en rekke europeiske land, blant annet Danmark, Finland, Polen, Portugal, Slovakia, Sverige, Island og Tsjekkia. Vi har også representasjonskontorer i Kasakhstan, Russland, Ukraina og Norge, samt datterselskaper og eierandeler i Frankrike, Italia, Storbritannia og Japan. Dette globale nettverket gjør det mulig for oss å tilby våre behandlinger og tjenester langt utenfor Tysklands grenser og å realisere vår visjon om trygg medisinsk behandling som gagner våre pasienter over hele verden. Sentralt i vår strategi står forsyningssikkerhet gjennom effektiv varelogistikk og en stabil forsyningskjede.

Som et internasjonalt voksende selskap med bakgrunn i SMB (small and medium-sized enterprises)-sektoren legger vi stor vekt på sterke personlige relasjoner med våre samarbeidspartnere. Vår filosofi bygger på utveksling av ideer på like fot med andre og effektiv samling av kompetanse for å kunne gjennomføre vår felles visjon.

Det er vårt mål å tilby våre behandlinger over hele verden. Derfor utvider vi vårt nettverk globalt og etablerer nye, verdifulle partnerskap for å utnytte markedsmuligheter en rekke steder i verden. I fremtiden ser vi store muligheter, særlig i markedene i Øst-Europa, Midtøsten, Afrika, Asia-Stillehavsregionen og Nord- og Sør-Amerika.

Sammen med våre samarbeidspartnere og gjennom vår internasjonale tilstedeværelse har vi som mål til å bedre pasienters helse over hele verden – og samarbeide om vår felles visjon om å tilby banebrytende behandlinger og innovative løsninger der de behøves.

Infographic world regions

Vår CDMO-virksomhet

Helt siden vi ble etablert i 1970, har vi satset på lokal og europeisk produksjon. Vi har aldri vurdert å flytte våre produksjonsanlegg ut av Europa. Dette bevisste geografiske fokuset betyr at vi i dag kan tilby våre samarbeidspartnere pålitelige produksjonsressurser som holder toppkvalitet. Et annet viktig forretningsområde for medac er derfor utvidelsen av vår kontraktsutviklings- og tilvirkningsorganisasjon (CDMO, contract development and manufacturing organisation). Selskapet vårt er en erfaren samarbeidspartner innen aseptisk prosessteknikk for injiserbare legemidler. Vi har spesialisert oss på steril produksjon av legemidler for kliniske og kommersielle markedssektorer over hele verden, og tilbyr skreddersydde løsninger og et stort utvalg av tjenester. Vi har bl.a. kompetanse i formulering og fylling av sterile injiserbare midler, produksjon av høy- og lavpotente molekyler samt tjenester i forbindelse med konvensjonell og kompleks steril produksjon.

Med over 20 års erfaring i overholdelse av globale standarder som FDA, ANVISA og PMDA garanterer vi høyeste kvalitet og pålitelighet. Våre fleksible høyhastighetsfyllingslinjer gjør det mulig å produsere et bredt utvalg ferdigfylte sprøyter og hetteglass for injeksjon. Våre korte gjennomløpstider og vår kompetanse innen teknologioverføring er av nytte for våre kunder, som vi bistår med vår kompetanse gjennom hele produktets livsløp.

Partnerskap: Å samarbeide om morgendagens beste behandlinger

Vår selskapsvisjon er å forbedre menneskers helse, også som en pålitelig samarbeidspartner for dere. Med vår bakgrunn som et mellomstort legemiddelfirma er vi stolte av vår globalt orienterte produktutvikling, som omfatter et bredt spekter av kunnskap og erfaring. Vi er alltid åpne for ny teknologi og jobber utrettelig med å optimalisere våre prosesser med sikte på å bli enda mer effektive og øke vår smidighet.

For å hjelpe pasienter, kan vi bistå med å finne fram til optimale løsninger for udekkede markedsbehov. Vår modulbaserte samarbeidsmodell gjør det mulig for oss å samarbeide med oppstartsbedrifter, bioteknologiselskaper og farmasøytiske selskaper i ulike sammenhenger – helt fra produktutvikling fra A til Å, og til prosessen med endelig godkjenning.

Tjenestene medac tilbyr er bl.a. strategisk planlegging, målrettede aktsomhetsvurderingsprosesser, gap-analyser, utforming av allsidige produktutviklingsplaner og et etablert nettverk av viktige opinionsledere, forskere, ideelle organisasjoner, eksperter og pasientrepresentanter.

Helhetlig kompetanse: Veien til godkjent produkt, klar for markedsføring

Infographic process steps development

Vår fremtidsstrategi

Vi har en tydelig visjon for vår forretningsutvikling: Vår fremtidsstrategi omfatter en rekke oppgaver og prosesser som tar sikte på å utvikle og ta i bruk muligheter for vekst. Vår målsetting er å skape bærekraftig merverdi – for pasientene som trenger det.

Vi satser på løpende utviklingsprosjekter i eget selskap. Disse inkluderer videreutvikling av generiske legemidler og andre innovative terapeutiske produkter. Våre resultater er bevis på vår suksess: Vi er f.eks. internasjonalt markedsledende innen en spesifikk behandling for autoimmune sykdommer. Men vi har ambisjoner som er større, spesielt mht. å utvide vår nisjeportefølje innen biotilsvarende legemidler. 

For å oppnå dette bruker vi en smart blanding av innlisensiering fra eksterne partnere og egenutvikling. Den strategiske tilnærmingen vi velger er nøye tilpasset våre kjerneprodukter og satsingsområder.

Vi er stolte av å ha etablert en balansert portefølje som er kommersielt orientert samtidig som den tar høyde for risikoer, kompleksitet og lønnsomhet på kort, mellomlang og lang sikt. I fremtiden skal vi satse på å utvide vår B2B-virksomhet og søke aktivt etter strategiske partnerskap for å styrke vårt nettverk bestående av myndigheter, viktige opinionsledere og forskningsinstitusjoner. Denne typen strategisk samarbeid er selve hjørnesteinen i vår proaktive utlisensieringsvirksomhet og sikrer at vår kompetanse til enhver tid bidrar til den globale utviklingen.

For å bli enda mer effektive skal vårt selskap satse på digitalisering. Vårt digitale veikart skisserer etableringen av en sentralisert plattform for dataanalyse og -overvåking som skal fremme datastyrte beslutninger. Dette vil gjøre det mulig for oss å innhente viktig informasjon i sanntid og bruke denne til å handle proaktivt. Et annet ledd i vår digitale strategi er differensieringen av ordreutviklingsprosesser og implementeringen av et datastyringssystem som sikrer virksomhetskritiske forretningsdata. Disse digitale satsingene gjør det mulig for oss å optimalisere våre forretningsprosesser, øke konkurranseevnen og fremme innovasjon.

Finn ut mer om medac

Historie

Med lokale røtter: Fra Wedel ut til verden

Fra lokal distribusjon av nisjeprodukter til egenproduksjon av biofarmasøytiske produkter: Utforsk medacs historie om vekst siden 1970.

Engasjement

Ansvarlighet, integritet og mangfold hos medac

Vårt engasjement spenner fra bærekraftige leverandørkjeder og miljøinitiativer til et mangfoldig og anerkjennende arbeidsmiljø.

Ledelse

Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

Som et privat selskap med utspring i SMB-sektoren følger vi en verdiorientert ledelsesstrategi basert på tillit og partnerskap.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.