Hematologi

Hematologi er et viktig satsingsområde for medac.

Blodsykdommer kan ramme både barn og voksne og er livstruende. Vi er opptatt av å utforske nye behandlingsmetoder for sjeldne indikasjoner der det finnes begrensede eller ingen behandlingsalternativer.
Hematologi er et viktig satsingsområde for medac.

Kompetanse innen hematologi

I dag har medac spisskompetanse innen hematologi og en bred portefølje rundt produktene vi satser på. Vi er kjent som en svært pålitelig samarbeidspartner som tilbyr et høyt nivå av tjenester. Gjennom mange års forskning og utvikling har medac bygget opp et omfattende nettverk av spesialister, opinionsledere og behandlere som utgjør grunnfjellet for videre forskning og utvidelse av behandlingsområder ut fra de kliniske behovene som er blitt identifisert. I tillegg til å støtte kliniske studier og annen forskning for å utvide bruken av våre produkter innen hematologi, støtter vi også utdanning og kunnskapsoverføring til det medisinske fagfeltet. På denne måten sikrer vi at enda flere pasienter kan dra nytte av våre produkt.

Vi tilbyr pålitelighet

Fordi vår produksjon møter europeiske kvalitetsstandarder kan vi garantere at våre produkter som benyttes over hele verden holder høy kvalitet og stabilitet. Pålitelige leveranser spiller også en sentral rolle i utviklingen av nye produkter. Vår satsing på kontinuerlig optimalisering av produksjonsprosessene har bidratt til utvikling av produkter som på en målrettet måte dekker kliniske og pasientbehov.

 

Våre fokusområder

Revmatologi

Forbedringer i viktig revmatologisk behandling

Revmatiske sykdommer rammer en bred pasientgruppe som har en rekke kroniske behandlingsbehov. Ved å optimalisere en viktig behandling på dette området har medac lyktes i å forbedre pasientenes livskvalitet betraktelig.

Urologi

Å møte udekkede behov med urologiske behandlinger

Urologi er et svært viktig satsingsområde for medac. Vi er i gang med å utvikle en rekke egne produkter som dekker ulike udekkede behandlingsbehov.

Onkologi

Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling

Onkologi er en av hjørnesteinene i medacs suksess. Vi kan vise til flere tiår med pålitelige leveranser av legemidler og tilleggsbehandlinger.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.