Onkologi

Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling

Onkologi har vært et viktig satsingsområde for medac og en hjørnestein i medacs suksesshistorie gjennom hele selskapets historie. Vi kan vise til flere tiår med pålitelige leveranser av legemidler og tilleggsbehandlinger innen et bredt spekter av ulike kreftindikasjoner. I tillegg til eksepsjonell produksjonskapasitet har medac mange års erfaring innen markedstilgang, distribusjon og salg.
Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling

Bredt utvalg av produkter innen onkologi

Fra nye legemiddelformuleringer til målrettede behandlinger – hver eneste legemiddelinnovasjon hos medac bygger på vårt engasjement for virksom og sikker behandling og forbedring av den generelle livskvaliteten for mennesker som står overfor en kreftdiagnose. Vi er stolte over at vi gang på gang bidrar til å forbedre behandlingsmulighetene som onkologer kan ta i bruk for sine kreftpasienter. I dag dekker vi et bredt spekter av første-, andre- og tredjelinjebehandlinger for en rekke kreftindikasjoner.

Høyeste standard på produkter og tjenester

Hos medac har vi en portefølje med en rekke behandlinger som dekker mange ulike pasientbehov innen onkologi. Alle medacs produkter er produsert i samsvar med europeiske kvalitetsstandarder og har dokumentert sikkerhet og effekt. Selv om noen av produktene allerede har eksistert lenge, arbeides det stadig med å fornye tjenestene som støtter opp under kreftpasienter og med tiltak som fremmer etterlevelse.

 Å utvide den globale rekkevidden

Ved å gjøre produktene våre lett tilgjengelige bidrar vi til arbeidet over hele verden med å gi et stadig større antall pasienter tilgang til viktige kreftbehandlinger. I den forbindelse fokuserer vi også på initiativer eller samarbeidsprosjekter med andre selskaper og forskningsmiljøer som kan bidra til å utvide våre legemidlers globale rekkevidde.

Våre fokusområder

Revmatologi

Forbedringer i viktig revmatologisk behandling

Revmatiske sykdommer rammer en bred pasientgruppe som har en rekke kroniske behandlingsbehov. Ved å optimalisere en viktig behandling på dette området har medac lyktes i å forbedre pasientenes livskvalitet betraktelig.

Urologi

Å møte udekkede behov med urologiske behandlinger

Urologi er et svært viktig satsingsområde for medac. Vi er i gang med å utvikle en rekke egne produkter som dekker ulike udekkede behandlingsbehov.

Hematologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheter innen hematologi

For å finne nye behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer, retter medac seg inn mot områder innen hematologi der behovet er kritisk. Medac har utviklet innovative produkter for behandlinger som utføres før og etter stamcelletransplantasjon.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.