Bestill materiell

Last ned og bestill materiell

I tillegg til de respektive preparatomtalene og pakningsvedlegget finnes det også opplæringsmateriell som er godkjent av nasjonale myndigheter for enkelte medac-produkter.

Dersom du som pasient ønsker å motta pasientinformasjon om medisinen din, be din lege eller sykepleier kontakte oss for å bestille materiell.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.