Urologi

Urologiske behandlinger for udekkede behov

Urologi er et svært viktig satsingsområde for oss i medac. Vi har vært aktive på dette feltet nesten helt siden selskapets oppstart på 1970-tallet. Som et internasjonalt voksende farmasøytisk selskap som arbeider for å forbedre menneskers helse, spesielt på områder med store terapeutiske behov, fokuserer vi på å utvikle en rekke egne produkter som møter ulike udekkede behandlingsbehov.
Urologiske behandlinger for udekkede behov

Med fokus på blærekreft

Vårt arbeid innen urologi er et godt dokumentert eksempel på hvordan vi lykkes med vår misjon. Den terapeutiske nisjen vi fokuserer på, er ikke-muskelinvasiv blærekreft (NMIBC), særlig adjuvant terapi som et ledd i førstelinjebehandling. Allerede på slutten av 1800-tallet observerte leger at svulstene hos noen kreftpasienter krympet når de hadde høy feber forårsaket av bakterieinfeksjon. Dette banet vei for immunterapi mot kreft, der behandlinger spesifikt stimulerer kroppens eget immunforsvar og på denne måten hjelper kroppen med å bekjempe svulsten – slik at den belastningen som svulsten påfører kroppen til syvende og sist minskes.

Våre fokusområder

Revmatologi

Forbedringer i viktig revmatologisk behandling

Revmatiske sykdommer rammer en bred pasientgruppe som har en rekke kroniske behandlingsbehov. Ved å optimalisere en viktig behandling på dette området har medac lyktes i å forbedre pasientenes livskvalitet betraktelig.

Hematologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheter innen hematologi

For å finne nye behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer, retter medac seg inn mot områder innen hematologi der behovet er kritisk. Medac har utviklet innovative produkter for behandlinger som utføres før og etter stamcelletransplantasjon.

Onkologi

Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling

Onkologi er en av hjørnesteinene i medacs suksess. Vi kan vise til flere tiår med pålitelige leveranser av legemidler og tilleggsbehandlinger.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.