Revmatologi

En pålitelig samarbeidspartner innen revmatologi

Det finnes mange ulike typer autoimmune sykdommer og denne formen for sykdom er svært utbredt over hele verden. Selv om tilstandene er svært forskjellige, innebærer de alle at det oppstår kroniske behandlingsbehov for en bred pasientgruppe.
En pålitelig samarbeidspartner innen revmatologi

Å forbedre behandlinger – gang på gang

Pasientenes selvstendighet og livskvalitet er av stor betydning for oss hos medac. Selskapet har en lang historie med å møte udekkede medisinske behov gjennom å kontinuerlig forbedre og videreutvikle legemidlene i vår produktportefølje. I dag er medac anerkjent som en ledende leverandør av subkutane revmatologiske legemidler. På grunn av selskapets pålitelige tjenester og leveranser nyter medac høy respekt. I tillegg til behandlingsløsningene tilbyr medac også immunologiske laboratorietester som gjør det mulig å påvise spesifikke autoantistoffer, samt et helautomatisk kjemiluminescens-instrument.

Dedikert til forskning og vitenskapelig dialog

medac forsker selv på autoimmune sykdommer. Selskapet utvikler legemidler og diagnostikk på dette området, og bidrar til offentlig forskning. Målet vårt er å stadig gjøre nye funn som virker positivt på vanlig klinisk praksis og på pasientenes hverdag. Utover dette oppmuntrer medac også til vitenskapelig dialog ved å arrangere globale konferanser om autoimmun sykdom. Dette bidrar til spesialistenes faglige utvikling og er med på å øke bevisstheten. På denne måten samarbeider vi tett med vårt brede nettverk, som består av myndigheter, viktige opinionsledere, aktører innen forskning og andre aktuelle aktører.

Våre fokusområder

Onkologi

Kvalitet og innovasjon i kreftbehandling

Onkologi er en av hjørnesteinene i medacs suksess. Vi kan vise til flere tiår med pålitelige leveranser av legemidler og tilleggsbehandlinger.

Urologi

Å møte udekkede behov med urologiske behandlinger

Urologi er et svært viktig satsingsområde for medac. Vi er i gang med å utvikle en rekke egne produkter som dekker ulike udekkede behandlingsbehov.

Hematologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheter innen hematologi

For å finne nye behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer, retter medac seg inn mot områder innen hematologi der behovet er kritisk. Medac har utviklet innovative produkter for behandlinger som utføres før og etter stamcelletransplantasjon.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.