Ledelse

Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

I medac er vi opptatt av å gjøre en ekte forskjell. Alt vi gjør handler om mennesker: Pasienter, samarbeidspartnere, kunder og kolleger. Det er arbeidet for vårt felles mål som forener oss. Sammen ønsker vi å forbedre menneskers helse ved å tilby behandlinger av høyeste kvalitet til dem som trenger det.
Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

Tillits- og samarbeidsbasert ledelse

Vår visjon følger en langsiktig global vekststrategi som bygger på verdier. Og vi er overbevist om at det er menneskene vi arbeider med som er nøkkelen til vår suksess og som gjør det mulig for å nå ut og påvirke verden. Som et privateid legemiddelfirma med røtter i SMB-sektoren tar vi vare på vår arv. En jordnær tilnærming basert på pålitelighet, løsningsorientering og engasjement er en del av vårt DNA. Dette gjenspeiles i hvordan vi driver forretninger og i måten vi utøver ledelse.

Vi er overbevist om at ekte fremgang bare kan oppnås gjennom samarbeid på like vilkår: Derfor lytter vi nøye til behovene til alle våre interessenter og medarbeidere, og jobber utrettelig med fremtidsrettede løsninger som tar utgangspunkt i tillit og samarbeid.

Frank Lucaßen, CEO

«Vi har en ærlig tilnærming som tar utgangspunkt i entreprenørskap. Alle i medac vet hva vi står for og hva vi jobber for, og bidrar til å iverksette vår felles visjon med både lidenskap og ambisjoner. Sammen med de beste fagfolkene fra legemiddelindustrien og med utgangspunkt i vårt indre, visjonære idégrunnlag, tar vi de rette beslutningene for å kunne gjøre en ekte forskjell i helse globalt. Vi arbeider ikke bare for å videreutvikle vår forretningsvirksomhet, vi bruker vår indre drivkraft når vi utvikler vår bedriftskultur, samtidig som vi hele tiden presser grensene for hva som er mulig.»

Frank Lucaßen, CEO for medac

Vi har en ærlig tilnærm­ing som tar utgangspunkt i entre­prenørskap. Sam­men med vår høye kom­petanse og med utgangspunkt i vårt indre, visjonære idé­grunnlag, tar vi de rette beslut­nin­gene for å kunne gjøre en ekte forskjell i helse globalt.”

Frank Lucaßen, CEO for medac
Frank Generotzky, COO (operativ direktør) for medac

Medacs opp­gave er å til­by vik­tige behan­dlinger. En forut­set­ning for dette er punk­tlig og pålitelig pro­duk­sjon – noe vi kan tilby”

Frank Generotzky, COO (operativ direktør) for medac

Finn ut mer om medac

Forretningsvirksomhet

Farmasøytiske produkter og tjenester av høy kvalitet over hele verden

Finn ut hva vi kan gjøre innen alt fra produktutvikling, produksjon og distribusjon til markedsføring og globale samarbeidsmuligheter.

Engasjement

Ansvarlighet, integritet og mangfold hos medac

Vårt engasjement spenner fra bærekraftige leverandørkjeder og miljøinitiativer til et mangfoldig og anerkjennende arbeidsmiljø.

Misjon

Forbedring av menneskers helse, i dag og i morgen

I medac-konsernet mener vi at helse er menneskers mest verdifulle ressurs. Den er noe vi aldri kan ta for gitt. Siden 1970 har det vært vår misjon å forbedre livskvaliteten til pasienter over hele verden ved å tilby den beste medisinske behandlingen som finnes.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.