medac stipend

medac stipend for utviklings- og forskningsarbeid, kurs, opplæring og praksisopphold.


Bildet til høyre: Anne Hermann og Wenche Granlund Revmatologisk poliklinikk, Drammen

medac stipend

I samarbeid med foreningene for revmatologiske og dermatologiske sykepleiere har medac nylig delt ut sine årlige stipendier, som har som mål å gi muligheter for utviklings- og forskningsarbeid, kurs, opplæring og praksisopphold.

I år tilldeles stipend til;

Ruth Elisabeth Ølberg
Revmatologisk poliklinikk, Stavanger

Anne Hermann
Revmatologisk poliklinikk, Drammen

Wenche Granlund
Revmatologisk poliklinikk, Drammen

Sara Elizabeth Johansen
Poliklinikk for hudsykdommer, OUS

Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.