Search

Search Results

Welcome to our site search – the tool that makes finding what you need quick and straightforward. Whether you're looking for specific information, products, or just browsing, our search function is here to simplify your experience. Enter your queries and get instant, relevant results without the hassle. Say goodbye to endless scrolling and hello to efficient, effective searching. Find what you're looking for without the fuss with our user-friendly site search.

Søkeresultater

18 resultater
Page

Med lokale røtter: Fra Wedel ut til verden

Fra lokal distribusjon av nisjeprodukter til egenproduksjon av biofarmasøytiske produkter: Utforsk medacs historie om vekst siden 1970.
Page

Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

Som et privat selskap med utspring i SMB-sektoren følger vi en verdiorientert ledelsesstrategi basert på tillit og partnerskap.
Page

Ansvarlighet, integritet og mangfold hos medac

Vårt engasjement spenner fra bærekraftige leverandørkjeder og miljøinitiativer til et mangfoldig og anerkjennende arbeidsmiljø.
Page

Forbedringer i viktig revmatologisk behandling

Revmatiske sykdommer rammer en bred pasientgruppe som har en rekke kroniske behandlingsbehov. Ved å optimalisere en viktig behandling på dette området har medac lyktes i å forbedre pasientenes livskvalitet betraktelig.
Page

Last ned og bestill materiell

I tillegg til de respektive preparatomtalene og pakningsvedlegget finnes det også opplæringsmateriell som er godkjent av nasjonale myndigheter for enkelte medac-produkter. <br><br> Dersom du som pasient ønsker å motta pasientinformasjon om medisinen din, be din lege eller sykepleier kontakte oss for å bestille materiell.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.