Nordic medac Grant

Nordic medac Grant

Nordic medac Grant

Nordic medac Grant - to vinnere deler 10 000 EURO

Lene Munk for North-Reg Dwell Time-studien

Dette er en multisenterstudie som evaluerer hva som skjer med effekten og bivirkningene av BCG-medac dersom tiden stoffet er i blæren forkortes.
https://blacrest.com/dwell-time/

Ninna Kjær Nielsen for studien: Nordic En Bloc Trial – En multisenter randomisert studie på En Bloc-reseksjon av ikke-muskelinvasive blæretumorer.

Målet med studien er å sammenligne tradisjonell TURB med En Bloc reseksjon ved ikke-muskelinvasiv blærekreft med hensyn til fullstendig fjerning av svulsten, prøvens kvalitet og patologisk sikkerhet.
https://blacrest.com/en-bloc/

medac-stipendet for unge urologer i Danmark på DKK 25 000

Medac-stipendet for unge urologer i Danmark på 25 000 danske kroner går til PhD-student Marc Meineche Andersen, ved Sjaellands Universitetssykehus. For hans studie Kalsiumelektroporasjon for behandling av blærekreft.

medac-stipend for sykepleiere i Danmark gikk til:

Line Noes Lydom vant 5000 DKK med en delstudie som tar for seg pasient-, familie- og personalperspektiver på et intensivt røykesluttprogram frem til TUR-B.

Bente Thoft Jensen og hennes gruppe vant 15 000 DKK for blærekreftrehabiliteringsprosjektet kalt: Better (på dansk Blærekræft-rehabilitering)

medacs stipend i Norge for sykepleiere som arbeider innen urologi

Kristina Førde, kreftsykepleier, Haukeland universitetssykehus
Kristina mottok stipendet på 20.000 kroner på FSU-konferansen i Bergen i september for sitt arbeid med sykepleie av pasienter med ikke-muskelinvasiv blærekreft som får BCG-behandling. Mange avslutter behandlingen før de burde. Hvorfor er det sånn? Er det på grunn av fysiske, sosiale eller emosjonelle bivirkninger? Eller er det noe annet? Hennes arbeid har som mål å finne ut mer om dette.

Vi tar en pause med det nordiske medac-stipendet i 2024 på grunn av for få søkere, men du som sykepleier (eller ung urolog i Danmark), benytt anledningen og søker om stipendet vårt for 2024, lenker er her under:

Sverige – blascancerinfo.se
Danmark – blaerecancerinfo.dk
Norge – blaerekreftinfo.no

Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.