Improving human
health,
today and
tomorrow

I medac mener vi at helse er menneskehetens mest verdifulle ressurs. Vi tar den aldri for gitt. Siden 1970 har vi hatt som mål å forbedre livskvaliteten til pasienter over hele verden ved å tilby de beste tilgjengelige medisinske behandlingene.
Forretningsvirksomhet Forretningsvirksomhet

Grunnlagt i Tyskland i 1970

Wedel, i nærheten av Hamburg, er hjembyen til vårt privateide, internasjonalt voksende farmasøytiske selskap.

Distribusjon til 91 land

Alle våre produkter produseres i Tyskland og Europa etter de høyeste standarder og distribueres over hele verden.

Over 2 000 ansatte over hele verden

En sterk lagånd, ambisjonen om å oppnå mer og et felles mål er det som forener oss over hele verden.

Forretningsvirksomhet

Farmasøytiske produkter og tjenester av høy kvalitet over hele verden

Finn ut hva vi kan gjøre innen alt fra produktutvikling, produksjon og distribusjon til markedsføring og globale samarbeidsmuligheter.
Finn ut mer Finn ut mer
Farmasøytiske produkter og tjenester av høy kvalitet over hele verden

Engasjement

Ansvarlighet, integritet og mangfold hos medac

Vårt engasjement spenner fra bærekraftige leverandørkjeder og miljøinitiativer til et mangfoldig og anerkjennende arbeidsmiljø.
Finn ut mer Finn ut mer
Ansvarlighet, integritet og mangfold hos medac

Historie

Med lokale røtter: Fra Wedel ut til verden

Fra lokal distribusjon av nisjeprodukter til egenproduksjon av biofarmasøytiske produkter: Utforsk medacs historie om vekst siden 1970.
Finn ut mer Finn ut mer
Med lokale røtter: Fra Wedel ut til verden

Ledelse

Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

Som et privat selskap med utspring i SMB-sektoren følger vi en verdiorientert ledelsesstrategi basert på tillit og partnerskap.
Finn ut mer Finn ut mer
Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

Karriere

Dedikert til å gjøre en forskjell

Vi er et sterkt fellesskap: Med mer enn 2000 ansatte over hele verden er vi opptatt av å forbedre folks helse. Arbeidet vårt er mer enn bare en jobb.
Dedikert til å gjøre en forskjell

Tilrettelegging for fire medisinske fagområder med spesifikke behov

medac fokuserer på å forbedre etablerte farmasøytiske produkter og diagnostikk samt å utvikle nye behandlingsformer innen våre fire hovedområder reumatologi, urologi, hematologi og onkologi. Vi gjør viktige behandlinger tilgjengelige over hele verden - spesielt på områder der det er et udekket behandlingsbehov.

Våre globale kontorer

Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.