Specialists meeting your specialised needs

Velkommen til Medac Skandinavia!

Vår målsetting er å utvikle og levere legemidler som kan hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer til et friskere og bedre liv. Vårt fokus er primært behandling av kreft og autoimmune sykdommer. Vi ønsker å ha en tett dialog med alle interessenter som kan bidra til å oppfylle dette målet.

På hjemmesidene våre finner du informasjon om virksomheten vår, produktene våre og relevante sykdomsområder. Er det noe du ikke finner på hjemmesiden, er du velkommen til å kontakte oss.


Medac has received the Yellow Hand Award

Medac Produkter

Se våre registrerte produkter innen alle terapiområder.


Medacs produktansvarlige

Finn din nærmeste produktansvarlig.

Nyheter og Arrangementer

Se siste nytt og arrangementer.

Kontakt oss

Velkommen til å kontakte oss.