Doseringsfeil ved bruk av metotreksat

Tabletter, ferdigfylte penner og sprøyter med metotreksat skal bare brukes en gang i uken ved behandling av inflammatoriske sykdommer.

Les mer her.