Medac app NMIBC Toolbox

NMIBC Toolbox er en 2-trinns interaktiv hjelp for bruk av EAU’s guidelines for ikke-muskelinvasiv blærekreft.

1) Den gir brukeren mulighet for å indentifisere risikoklassen for overfladiske blære tumorer med 6 diagnostiske faktorer, definert i EAU retningslinjer.

2) Den forbinder og viser kirurgiske og konservative instillasjonsregimer som er anbefalt i forhold til den tilsvarende tumor risikoklasse fra EAU.

Baseret på de nyeste retningslinjer for ikke-muskelinvasiv (Ta, T1, CIS) blærekreft, tilbyr NMIBC Toolbox som en app en praktisk og enkel måte en hjelp til det urologiske helsepersonell i daglig praksis.

Nøkkelord: BCG, blære, blærekalkulator, kreft, EAU, retningslinjer, mitomycin, neoplasme, tumor, urin, urologi.