BCG-medac

Behandling av ikke-invasiv urotelial blærekreft (karsinom):

  • kurativ behandling av karsinom in situ
  • profylaktisk behandling av rekurrens av:
  • urotelial karsinom begrenset til mucosa:
  • Ta G1-G2 hvis multifokal og/eller rekurrent tumor
  • Ta G3
  • urotelial karsinom i lamina propria, men ikke i blærens muskulatur (T1)
  • karsinom in situ

Mitomycin medac

Mitomycin medac er indisert for intravesikal administrasjon som profylakse mot tilbakefall hos voksne pasienter med overflatisk blærekarsinom etter transuretral reseksjon.

Preparatomtale (SPC)

Produktinformasjon for BCG-medac.

Preparatomtale (SPC)

Produktinformasjon for Mitomycin medac.

Produktspørsmål

Send dine produktspørsmål til oss her.

Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell.

Instruksjonsfilm

Her finner du instruksjonsfilmer.

Medac stipend

Stipend fra Medac til FSU medlemmer (urologi).