Til de som behandles med metotreksat

En ny informasjonsfilm til de som får metotreksatbehandling for sin RA eller psoriasis