Denne informasjonsfilmen er for helsepersonell til pasienter behandlet med metotreksat.