Informasjonsmateriell

Informasjonsmateriell

Her finner du det informasjonsmateriell vi tilbyr for våre produkter innen våre terapiområder.

Dersom du som pasient ønsker å motta pasientinformasjon om medisinen din, be din lege eller sykepleier kontakte oss for å bestille materiell.

Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.